Franchise Details


FID F-Name Email Mobile Store name City Address
1 PRITI SUDHIR FARDE swayamsangh@gmail.com 9270411065 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE KANVE KANVE, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
2 SARITA SURESH GAGE swayamsangh@gmail.com 9356183767 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE KHARID KHARID, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
3 NIKITA SANTOSH DESALE swayamsangh@gmail.com 9022653719 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE AAPTE AAPTE, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
4 DIPALI VEKHANDE swayamsangh@gmail.com 8605129106 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE MANEKHIND MANEKHIND, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
5 DARSHNA DOULAT DAVANE swayamsangh@gmail.com 9373353578 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE SAVROLI SAVROLI, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
6 KOMAL DHANKE swayamsangh@gmail.com 9145586078 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE SOGAON SOGAON, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
7 DIKSHA DIPAK HARAD swayamsangh@gmail.com 9028193122 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE SHIRVANJE SHIRVANJE, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
8 HARSHLA BANGAR swayamsangh@gmail.com 8805819041 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE SHIL SHIL, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
9 JYOTSNA DESALE swayamsangh@gmail.com 7507447515 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE KINHAVALI KINHAVALI, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
10 POOJA SHELAKE swayamsangh@gmail.com 7030536084 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE BABHALE BABHALE, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
11 RUTUJA VISHE swayamsangh@gmail.com 9356253511 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE SHELAVALI(BA.) SHELVALI (BA.), MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
12 SANGITA DHANAJI DONGARE swayamsangh@gmail.com 9820345863 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE GEGAON GEGAON, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
13 SUNANDA MALAPEKAR swayamsangh@gmail.com 9767276583 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE NANDVAL NANDVAL, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
14 NISHA NARESH WALIMBE swayamsangh@gmail.com 8329222346 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE ALYANI ALYANI, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
15 RUPALI WALIMBE swayamsangh@gmail.com 9689917292 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE KALGAON KALGAON, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
16 ANJANA GODE swayamsangh@gmail.com 9130362422 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE SHENDRUN SHENDRUN, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
17 YOGITA AJIT VISHE swayamsangh@gmail.com 8698185848 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE MUGAON MUGAON, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
18 PRAGATI PRAVIN VISHE swayamsangh@gmail.com 9373575674 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE BEDISGAON BEDISGAON, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
19 KALPANA PADWAL swayamsangh@gmail.com 9270793136 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE MALEGAON MALEGAON, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
20 RUPALI MAHESH VISHE swayamsangh@gmail.com 8390552535 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE SATHGAON SATHGAON, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
21 SAYALI MORESHWAR NICHITE swayamsangh@gmail.com 7796595622 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE DHASAI DHASAI, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
22 PRANJAL DUDHALE swayamsangh@gmail.com 9067975040 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE SHELAVALI(KHA.) SHELVALI (KHA.), MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
23 RANJANA RAMESH GHARAT swayamsangh@gmail.com 7887675121 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE KASGAON KASGAON, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
24 AASHA DANDKAR swayamsangh@gmail.com 7038864405 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE VEHLOLI VEHLOLI, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
25 SIMA PANSARE SWAYAMSANGH@GMAIL.COM 7498328919 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE CHARIV CHARIV, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
26 RAJANI DHASADE SWAYAMSANGH@GMAIL.COM 7020408979 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE DHAKANE DHAKANE, MAHARASHTRA , 421403 SHAHAPUR
27 KANCHAN BABALU DHASADE SWAYAMSANGH@GMAIL.COM 8975969127 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE VASHALA VASHALA, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
28 CHAGAN VIR SWAYAMSANGH@GMAIL.COM 8788639995 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE KOTHALE KOTHALE, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
29 SHILPA SHASHIKANT KIRPAN SWAYAMSANGH@GMAIL.COM 8104980257 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE UMBERKHAND UMBERKHAND, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
30 CHANDA SUNIL MUSALE SWAYAMSANGH@GMAIL.COM 8805587364 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE DHAMANI DHAMANI, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
31 HEMANGI VARKUTE SWAYAMSANGH@GMAIL.COM 8552871784 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE SHENVA SHENVA, MAHARASTRA, 421403 SHAHAPUR
32 GAURI CHOUDHARI swayamsangh@gmail.com 9499900752 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE MANJARE MANJARE, maharashtra, 421403 SHAHAPUR
33 SUNANDA ADHIKARI swayamsangh@gmail.com 9021362065 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE SAKURLI SAKURLI, maharashtra, 421403 SHAHAPUR
34 MEGHA KALURAM BHOIR swayamsangh@gmail.com 9223867069 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE BELAVALI BELAVALI, maharashtra, 421403 SHAHAPUR
35 PRITI SUDHIR FARDE swayamsangh@gmail.com 9270411065 VIJETA MAHILA MANCH KOPARKHAIRANE KANVE, maharashtra, 421403 SHAHAPUR
36 VANITA DHAPATE SWAYAMSANGH@GMAIL.COM 9175143938 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE SHIROL SHIROL, KHARDI, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
37 SUGANDHA GODAMBE SWAYAMSANGH@GMAIL.COM 9284555844 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE DEHANE DEHANE, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
38 SULEKHA DUDE SWAYAMSANGH@GMAIL.COM 8793902026 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE KASARA KASARA , MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
39 KARUNA HARAD SWAYAMSANGH@GMAIL.COM 8010150696 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE THUNE THUNE, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
40 SAVITA KANKOSHE SWAYAMSANGH@GMAIL.COM 7887610512 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE KUNDAN KUNDAN, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR
41 JAYA BHOIR SWAYAMSANGH@GMAIL.COM 9270823876 MAHILA AATMNIRBHAR FRANCHISE AJANUP AJANUP, MAHARASHTRA, 421403 SHAHAPUR